Фармацевтична листовка за влагане в малка опаковка

  • листовка за фармацветичната промишленост
  • листовка за фармацветичната промишленост
  • сгъване на листовка до 2 см.
  • перспектива на сгъната листовка
печат и сгъване на листовка 45 гр. медикал принт
печат и сгъване на листовка 45 гр. медикал принт
листовка 7х16 см сгъната до 7х2 см.
Медикал принт 45 гр. 3 сгъвания до 2 см.

Фармацевтична листовка – мини формат

Описание

Листовка за влагане в продукт с малки размери – несгънат формат 7 х 16 см (70х160 мм). Печат на 45 гр. Medical Print. Сгъване с три гънки до миниатюрен формат 7 х 2 см (70х20 мм).

Предизвикателства

Размерът и теглото на листовката представляват предизвикателство за всяка една сгъвачна (довършителна машина) и поставят сериозни изпитания относно поддържането на стабилен процес по отношение на качество на сгъване и производителността. Качественото стафиране и подредба в пачки на готово нагънатите листовки също е задача със строго специфични изисквания към пригодеността на стафиращата секция.

Какво направихме

Множество допълнителни настройки, малко фрезова и стругова работа, както и няколко допълнителни детайла за пригаждане на стефиращото устройство решиха успешно проблемите и позволиха да постигнем завидни като консистентност на качеството и висока производителност процес.

Резултат

Техническа информация

Продуктова листовка за влагане в продукт в малка опаковка. Когато тиражът и сроковете надминават рамките на разумното - надеждността по отношение на качеството и производителността на имплементираните процес са от съществено значение.

  • медия 45 гр. medical print
  • несгънат размер 7 х 16 см / 70 х 160 мм
  • краен сгънат размер 7 х 2 см / 70 х 20 мм
  • брой сгъвания 3
  • цветност 1+0
Контакт

ПОЛУЧИ РЕШЕНИЕ

Свържете се с нас. Заедно можем да открием решение на Вашите обикновенни ежедневни или необикновенни полиграфически тежнения.
ТУК