Фармацевтична листовка за влагане в малка опаковка

  • перспектива на сгъната листовка
  • сгъване на листовка до 2 см.
  • листовка за фармацветичната промишленост
  • сгъване листовка medical print 45 гр. до 2 см.
Медикал принт 45 гр. 3 сгъвания до 2 см.
листовка 7х16 см сгъната до 7х2 см.
печат и сгъване на листовка 45 гр. медикал принт
сгъване листовка medical print 45 гр. до 2 см.

Фармацевтична листовка – мини формат

Описание

Листовка за влагане в продукт с малки размери – несгънат формат 7 х 16 см (70х160 мм). Печат на 45 гр. Medical Print. Сгъване с три гънки до миниатюрен формат 7 х 2 см (70х20 мм).

Предизвикателства

Размерът и теглото на листовката представляват предизвикателство за всяка една сгъвачна (довършителна машина) и поставят сериозни изпитания относно поддържането на стабилен процес по отношение на качество на сгъване и производителността. Качественото стафиране и подредба в пачки на готово нагънатите листовки също е задача със строго специфични изисквания към пригодеността на стафиращата секция.

Какво направихме

Множество допълнителни настройки, малко фрезова и стругова работа, както и няколко допълнителни детайла за пригаждане на стефиращото устройство решиха успешно проблемите и позволиха да постигнем завидни като консистентност на качеството и висока производителност процес.

Резултат

Техническа информация

  • медиа 45 гр. медикал принт
  • несгъната листовка 70 х 160 мм
  • сгъната листовка 70 х 20 мм
  • цветност 1 + 1
КОНТАКТ

Свържи се с нас

Свържи се с нас, за да намерим заедно решение ...
Контакт