Производство пластмасова Шпатула С БРАНД и филц

  • rakel-s-logo-i-filz
  • rakel-shpatula
  • rakeli-opakowka-za-eksport

Производство пластмасова Шпатула С БРАНД и филц

Описание

Производство и изработка на пластична брандирана пластмасова шпатула (позната още и като ракел). Която освен полезен инструмент е и рекламен продукт с послание и бранд.

Предизвикателства

Основното предисвикателство е откриването на доставчик на качествени филцови кечета за монтаж на самото изделие.

Какво направихме

Изработка на четиригнезден инструмент за производство на шпатули. Вложки за клиентско лого. Производство на изделието по зададен по РАЛ цвят. Монтаж на филцова подложка и спедиция.

Резултат

Изделие, което освен полезен инструмент винаги остава в крайният клиент с посланието и марката на фирмата поръчител. Перфектен инструмент.

Техническа информация

Пластична брандирана пластмасова шпатула с възможност за вариране на твърдостта на крайното изделие. Опция за ребрандиране по цвят и лого.

  • размер: 10х7 см.
  • тегло: 21 гр.
  • твърдост: варира в широки граници според клиентските изисквания
Quick Contact

GET SOLUTION

Contact us at the Interior office nearest to you or submit a business inquiry online.
Contact