Флаери, листовки (дипляни) или брошури?

Печат на флаери, листовки и брошури – тези понятия могат да бъдат объркващи. А понякога са и взаимнозаменяеми. Целият процес започва с отпечатването на лист хартия. Вземаме лист хартия, отпечатваме го едностранно или двустранно, добавяме обрязване до точен формат и получавате отпечатан и готов флаер.

Листовки

Ако вече готовият флаер бъде и машинно сгънат – получава се листовка. В зависимост от броя на сгъванията и тяхната последователност се получават множество и различни по вид листовки. Всички листовки имат едно общо – разделят листът хартия (флаерът от предходният абзатц) на повече от лице и гръб (две страници). За да е объркването по-голямо, листовките често биват наричани и дипляни, но реално говорим за едно и също.

Брошури

Взимаме листовка с една сгъвка през средата, влагаме още една и получаваме осемстранична брошура. По своята същност брошурата е и малко повече от това, защото освен влагането на повече страници, реално брошурите се скрепват и образуват т.нар.

ето как на основата на един печатен процес няколко довършителни процеса се получават толкова много и различни като приложение и вид продукти.

офсет

печат на рекламни материали

01

Печат на флаери

Флаери в различни размери. А6, А5, А4, А3 1/3 А4. Стандартно се печатат на 115 гр. или 130 гр. двустранно хромирана хартия. Много и различни приложения Едностранно или двустранно, фалерите предлагат бърз, лесен и изгоден ...
02

Листовки/ Дипляни

Листовки с различни крайни  формати. На база на стандартните и нестандартни печатни формати, могат да бъдат произведени и сгънати в най-различни крайни формати листовки с различен брой гънки и последователност на гънките. Стандартно се печатат ...
03

Брошури

Брошури със стандартни и нестандартни формати. Брошурата предоставя възможност да бъде побрана по-голям като обем и количество информация. За разлика от флаери и листовки при брошурите вече има и скрепване един за друг на отделните ...
ГАЛЕРИЯ

Флаери, Листовки, Брошури