печат на упътване. 60 гр офсет. едноцветен печат. Лепен гръб

упътване с лепен гръб, 60 гр. офсет

Печат на продуктови упътвания

Информационните материали (упътване за ползване, гаранционна карта, декларации за съответствие и т.н.) са важна част от самият краен продукт. За функционалната им полезност цветността не играе особена роля. Дали ще бъдат отпечатани в черно-бял или дву-, три- или пълноцветен печат е по-скоро въпрос на престиж и желание да облагородим цялостното представяне на крайният продукт у клиента. Важен аспект за този тип материали е структурата на самото съдържание и неговата полезност. Качеството на отпечатъка също е от значение – затова и офсет печатът е препоръчителният избор за този тип полиграфска продукция. Още повче, че в масовият случай сериите са дълги и употребата на офсет печат допълнително води до реализиране на значителна икономия в крайната цена за единица бройка изделие.

Довършителни процеси и облагородяване

Упътванията в зависимост от обема, спецификата и нормативните изисквания могат да бъдат много и различни по вид – книжка шита с телчета, книжка с лепен гръб, тип брошура, листовка и много други. Разполагаме с техническата обезпеченост да предоставим завършен и рентабилен краен продукт независимо от конкретният вид упътване от което се нуждае Вашият продукт.

Качество и икономия

Често е необходимо да бъде побрана много като количество информация и съдържание върху минимална големина на хартията. По този начин могат да бъдат спестени не само пари за печат и хартия, но по възможност оптимизирана и самата опаковка на изделието. Което само по себе си също може да означава допълнителна икономия. С редуцирането на размерите и шрифтовете става още по-важно да разчитаме на качествен процес на отпечатване, който да гарантира добра четливост на крайното упътване.

Контрол на качеството

Контролът на качеството обхваща всички стъпки на полиграфсическата репродукция от предпечат, производство на печатни пластини, печат и следпечатно облагородяване на продукцията. Провеждаме цикличен контрол на всички производствени процеси и машините свързани с тях за отклонения със специализирани инструменти и техника. Спазването на тесни толеранси спрямо отклоненията от нормата ни дават възможност да държим високо ниво на качеството и повтаряемосста на възпроизвежданата продукция.

Бърза Връзка

ПОЛУЧЕТЕ РЕШЕНИЕ

Винаги сме готови да консултираме нашите клиенти и да им дадем адекватни съвети. Нашата цел е да осигурим на клиентите всичко, от което имат нужда не само в печатният и рекламен бранш, за да не се налага да се лутат от едно място на друго.
Контакт

Ние от УЕБ ПРИНТ поставяме Вашият продукт на първо място и за нас е от
огромно значение, да бъдем полезни освен с отпечатването на
ръководството за употреба, но и с възможността заедно да изберем
най-доброто решение, което да обедини в едно Вашият бюджет с полиграфическата целесъобразност за конкретното изделие и с потребителското изживяване от друга страна.