печат

Технически изделия

намираме решение. ВИНАГИ!

Печат на технически изделия и детайли. Реализираме печат на почти всякакви повърхности и форми на детайлите. Нашият приритет винаги е да намерим максимално ефективното и качествено решение, което да сътветства на тиражът, детайлите и тяхната бройка и размер форма. Стремим се да постигаме максимално качество в рамките на изискванията на клиента.

Компетентен партньор

Фирма УЕБ ПРИНТ е компетентен партньор на индустрията за отпечатване или обозначаване на технически детайли. Основна област на приложение е отпечатването на пиктограми, пояснения или марка на производител, върху самите изделия. Там където съвременните технологии за конвеерно маркиране не могат да предложат достатъчно качество, ние можем да предложим пълнокачествен печат върху самите детайли. С това услугата по печат на технически детайли става част от веригата за производство и доставка на Вашето изделие или продукт.

Тиражност

Още при разработката на нови продукти фирма УЕБ ПРИНТ подпомага и съветва своите клиенти с оглед печатаемост и/или пригоденост за сериен печат на желаните за печат/обозначаване детайли. Тъй като не всеки детайл или продукт са предназначени да бъдат произвеждани в многомилионни бройки месечно, ние можем да предложим решения за печат на всякакви по големина серии. Като за всеки различен детайл с различна месечна консумация, можем да пригодим и/или създадем собствен автоматичен, полуавтоматичен или изцяло ръчен процес на печат и следене на качеството.

Ценова ефективност

Много често сериите на произвеждани детайли са такива, че за производителят не е ценово ефективно да интегрира процесът на печат в своят собствен производствен процес. Еднаква степен на автоматизация за къси и дълги серии, може да е пожелателно, но в крайна сметка трудно да бъде оправдано от гледна точка на себестойност и амортизация на направената инвестиция спрямо единица произведена продукция. Особено това е валидно за къси и средни по размер производствени серии. Ние сме развили и продължаваме да развиваме собствено ноухау за автоматизиране и отпечатване на различни по дължина производствени серии, които да бъдат атрактивни за клиента, без необходимостта Вие да инвестирате и стотинка в автоматизацията или интеграцията на печатът във Вашият собствен производствен процес. Инвестиция която често многократно надхвърля възможностите за възвращаемост в рамките на животът (или общата бройка отпечатани) на самият продукт или изделие.

Резултати

Като част от веригата за производство и доставка на Вашият продукт, фирма УЕБ ПРИНТ напълно разбира значението на думите надеждност, прозрачност и компетентност. Можете да бъдете сигурни, че доверявайки се на нас за тази част от Вашият производствен процес, ще получите многократна възвръщаемост от икономия от инвестиции в производственият процес на сложни и скъпоструващи решения за автоматизация, неимоверната свобода да се концентрирате като предприятие върху това което правите най-добре. Удосовлствието от добре свършената работа и реализираната икономия.

Процес

как работим

01

Проучване

Всеки детайл е различен. Габарити, размери, отпечатък, позиции, материал. Да добавим и големина на тираж и месечно потребление. Работим детайли в тиражи от хиляда до милиони бройки на годишна база. За да предложим конкурентна цена е необходимо да знаем всяко едно неизвестно. Цикличност и Service Level Agreement (SLA) Прием, печат ...
02

Имплементиране Процес/Автоматизация

За да постигнем добри резултати, работим в посока оптимизиране на производствение разходи за всеки различен елемент. Високите тиражни бройки водят със себе си и възможности за автоматизация или опростяване на производственият процес – и съответно оптимизация на крайната цена на отпечатаните изделия. Материал на техничесото изделие за отпечатване термоеластомери: PVC, ...
03

Производство

Влагаме мастила и компоненти в процеса на производство спрямо спецификациите на изделието. Работим и поддържаме на склад мастила на основните брандове и производители.
04

Контрол на качеството

Високото качество е ежедневие за нас. Контролът на качеството започва още с концепцията и изграждането на печатният процес подходящ за печатаният технически детайл. Използването на качествени мастила, разредители и консумативи гарантира висока повтаряемост и много нисък процент брак на готовата продукция. Което и значително улеснява качественият контрол по време на ...
КОНТАКТ

решението на проблемите е на един клик разстояние