процес

Как работим

01

Печат на технически изделия

Предлагаме печат на технически изделия
02

Проучване

Всеки детайл е различен. Габарити, размери, отпечатък, позиции, материал. Да добавим и големина на тираж и месечно потребление. Работим детайли в тиражи от хиляда до милиони бройки на годишна база. За да предложим конкурентна цена е необходимо да знаем всяко едно неизвестно. Цикличност и Service Level Agreement (SLA) Прием, печат и издаване на детайли се случват в строга времева последователност спрямо изискванията на нашите клиенти. Поради високата волатилност на съвременните пазари, все по-дтрудните за прогнозиране и предвиждане (особено в дългосрочна времева рамка) и желанието на нашите клиенти за изнесена или минимална складова наличност – добре зададените и планирани индикативни месечни (годишни) количества за един продукт, могат да помогнат много за увеличаване на елсатичността на веригата на доставки и да намалят латентността на самият процес по производство, печат и доставка на готовата продукция. Добре проведеният процес на проучване и имплементиране на един детайл е предпоставка за сериозна редукция на себестойността на единица крайна продукция.    
03

Имплементиране Процес/Автоматизация

За да постигнем добри резултати, работим в посока оптимизиране на производствение разходи за всеки различен елемент. Високите тиражни бройки водят със себе си и възможности за автоматизация или опростяване на производственият процес – и съответно оптимизация на крайната цена на отпечатаните изделия. Материал на техничесото изделие за отпечатване термоеластомери: PVC, POM, PE, PS, ABS, TPE … метали, дърво, плексиглас, картон, платове. Системи В зависимост от изискванията могат да бъдат имплементирани ръчно или автоматизирано формозаключване или силово заключване на детайлите. От най-обикновеният детайл в къса серия до високоавтоматизараната поточна линия, повторяемостта в качеството на възпроизвеждане на печата зависи винаги и от качеството на формените вложки за печат. Изисквания Заедно с информацията за самото изделие – позиция на печат, височина на отпечатъкът спрямо равнината на задържане, допустим обем/площ за достъп до равнината и позицията за отпечатване, имаме нужда и от поне една мостра от самото изделие. Ако изделието вече е тиражирано, информация за машината на която е тиражирано също може да бъде полезна.
04

Производство

Влагаме мастила и компоненти в процеса на производство спрямо спецификациите на изделието. Работим и поддържаме на склад мастила на основните брандове и производители.
промишлен печат

печат на технически изделия

подзаглавие

текстът