Лазерно гравиране

Лазерно гравиране

Широк спектър от материали позволява да бъдат гравирани или надписани бързо, с високо качество и повтаряемост за единични или серийни количества. Подходящи материали са всякакви метали и техните сплави, множество видове изкуствени материали, естествена кожа, както и керамика и дърво.